درباره ما

پترو پالایش ستاره قرن


شرکت پتروپالایش ستاره قرن با توجه به فعالیت های دانش بنیان
و همچنین تکیه بر علم و پتانسیل جوانان کشورمان در زمینه های مختلف ،
 توانسته است اولین حذف ترکیبات گوگرد در جهان را به روش های جدید در
 فرآورده های نفتی انجام دهد. 
 گوگرد فراوانترین عنصر پس از کربن و هیدروژن در فرآورده های نفتی است
 و نیاز به حذف گوگرد از این محصولات بسیار مهم است ، زیرا امروزه در 
کشورهای اول و پیشرفته جهان این عمل نهادینه شده و به روش های مختلفی
 انجام می شود که هر یک از آنها دارای معایب و مزایایی هستند. نیاز به
 حذف گوگرد را می توان به کاهش خوردگی ، از بین بردن بوی بد 
فرآورده های نفتی ، جلوگیری از آلودگی هوا و آلودگی محیط زیست نسبت داد.

Some Insignias